วันนี้ 14 ก.ค.59. เวลา 18.30 น. พ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง ผกก.ฯ เป็นตัวแทน ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ฯเข้ารว่มพิธีสมโภชเทียนพรรษาเนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบุชาและเข้าพรรษา ณ.หอพุทธทาส ธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ฯ

วันนี้ 14 ก.ค.59. เวลา 18.30 น. พ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง ผกก.ฯ เป็นตัวแทน ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ฯเข้ารว่มพิธีสมโภชเทียนพรรษาเนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบุชาและเข้าพรรษา ณ.หอพุทธทาส ธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ฯ