วันนี้ 11 ก.ค..59 เวลา 08.00 น. ุ พ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง ผกก.ฯ ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ขุนทะเล ทุกแผนกงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวอุดมคติ กล่าวคำปฎิญาณ กล่าวบทปลงใจ พร้อมชี้แจงนโยบายผู้บังคับบัญชา แนวทางการปฎิบัติ และมอบหมายภารกิจ ในการปฎิบัติหน้าที่

วันนี้ 11 ก.ค..59 เวลา 08.00 น. ุ พ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง ผกก.ฯ ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ขุนทะเล ทุกแผนกงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวอุดมคติ กล่าวคำปฎิญาณ กล่าวบทปลงใจ พร้อมชี้แจงนโยบายผู้บังคับบัญชา แนวทางการปฎิบัติ และมอบหมายภารกิจ ในการปฎิบัติหน้าที่