สภ.ขุนทะเล จัดรายการวิทยุ พบประชาชน

วันที่ 29 พ.ค.58 เวลา 09.00 น. สภ.ขุนทะเล โดย ด.ต.อรุณ แสงอรุญ ผบ.หมู่ จรฯ ปฎิบัติหน้าที่ ตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ประจำ สภ.ขุนทะเล จัดรายการวิทยุ สภ.ขุนทะเล พบประชาชน ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ความถี่ 89.75 Mz 95.50 Mz ความถี่ AM 1215 KHz